Κατηγορίες

Backup-Restore 3

Πληροφορίες σχετικά με την τήρηση και επαναφορα αντιγράφων ασφαλείας

Emails 9

Σχετικά με τη διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου

FTP 1

Απορίες σχετικά με λειτουργία των Ftp λογαριαμών

Άρθρα

 Γιατί να σας επιλέξω για την φιλοξενία της ιστοσελίδας μου;

Η εξειδικευμένη ομάδα της TheSmalls θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε οποιδήποτε πρόβλημα...

 Έλαβα απο το σύστημα email με θέμα "disk usage warning"

Εάν λάβετε κάποιο email απο το σύστημα με θέμα "Disk Usage Warning: The user “ΧΧΧ”...

 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του CPANEL

Η The Smalls με κάθε πακέτο hosting...

 Πως μπορώ να αλλάξω php version η μεταβλητές της php?

Η TheSmalls σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε διάφορες εκδόσεις της php, αναλόγως των...

 Πως μπορώ να κάνω εγκατάσταση το wordpress?

Εάν επιθυμείτε αυτόματη εγκατάσταση του Wordpress μπορείτε να κάνετε click στο εικονίδιο...